Alla 16-åringar ska få jobba i sommar

Kyrkslätts kommuns beslut att erbjuda sommarjobb bara åt elever i den åldersgrupp som avslutar grundskolan har fått positiv respons men också väckt frågor.

Kommunen meddelade i måndags att ansökningstiden till kommunens sommarjobb har inletts. Samtidigt kan man ansöka om sommarsedeln på 200 euro som redan funnits i två somrar, summan betalas till privata arbetsgivare.
Kommunen nästan tredubblade sommarjobbsmöjligheterna jämfört med i fjol. Kommunen kan erbjuda sommarjobb åt 350 ungdomar och sommarsedlar delas ut till 250 unga.
Både kommunens sommarjobb och stödet för sommarjobb är i år undantagsvis vikt för de ungdomar som avslutar grundskolan. I Kyrkslätt finns det knappt 600 sådana, alltså motsvarande mängd som antalet sommarjobb och sommarjobbssedlar totalt.

Bara för 2003 födda

Kommunens personalchef Ulla Palmroos bekräftar att kommunens sommarjobb och sommarsedeln nästa sommar är vikta för en åldersgrupp, alltså de som slutar grundskolan. I regel är de födda år 2003.
Palmroos säger att undantag kan göras för de unga som inlett sin skolgång som sexåringar eller för dem som gått tillexempel klass 10. Kommunens andra vanliga sommarjobb blir öppna senare via Kuntarekry liksom tidigare år.
Kommunens period för sommarjobben till 350 ungdomar är två veckor. Också villkoret för att få sommarsedeln är att arbetsgivaren förbinder sig vid en arbetsperiod som är minst två veckor.

Hur kommer arbetshandledningen att skötas, då ungdomarna kommer på jobb för endast två veckor till kommunens olika enheter?

– Arbetsuppgifterna är sådana att man till samma ställe kan ta flera unga på jobb och handleda hela gruppen samtidigt, säger Palmroos.

Ungdomsfullmäktige gav idén

Sommarjobbsprojektet i Kyrklätt är troligen unikt. Palmroos har åtminstone inte hört att någon annan kommun skulle ha ett likadant. Idén har kommit från Kyrkslätt ungdomsfullmäktige.
- Helt allmänt har det redan länge funnits en känsla av att det är svårt att få sommarjobb om man är under arton år. Försöket strävar efter att hjälpa unga att få sitt första jobb och på det viset erfarenhet av arbetslivet, poängterar Palmroos.
För arbetsperioden på två veckor i kommunens tjänst får ungdomarna 375 euro i lön. De ungdomar som får sommarsedeln söker själv sitt sommarjobb från något företag som finns i Kyrkslätt. Kommunen betalar 200 euro i stöd till företaget som anställer den unga.

ANDRA LÄSER