Extra stöd åt unga ger lön för mödan

Regionförvaltningsverket i Nyland delar ut drygt 3,5 miljoner i statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. I fjol var summan drygt 3,7 miljoner. Ingå hör till dem som får mindre än i fjol medan Sjundeå får mer.

Koordinerar. Jonna Farin, Pernilla Bäcklund och Hanna Merilä delar på jobbet som uppsökande ungdomsledare i Sjundeå. – Till oss är tröskeln låg, säger Pernilla Bäcklund.
30.06.2018 09:00
De senaste åren har Sjundeå kommun satsat målmedvetet på service för ungdomar. År 2012 anställdes två personer för att utveckla uppsökande ungdomsarbete i kommunen och sedan dess har många framsteg gjorts. I maj lyckades kommunen nolla arbetslöshetsstatistiken gällande unga, och antalet unga som under sex år fått hjälp och stöd av de uppsökande ungdomsarbetarna har vuxit. I fjol hade de uppsökande ungdomsledarna i Sjundeå kontakt med 86 unga, och gav handledning på mer individuell nivå åt 69 unga.
– Jag tror absolut att det uppsökande arbetet behövs. Om man ser på statistiken har Sjundeå mycket färre ungdomar som varken har studie- eller arbetsplats än till exempel Ingå, säger ansvariga ungdomsledaren Jonna Farin.
– Den feedback vi får av kunderna visar också att de är nöjda med den hjälp de har fått och att vi behövs. Vårt skolvitsord var nio av tio i en enkät vi gjorde 2015,

Sänkta trösklar

Det som skiljer uppsökande ungdomsarbete från traditionellt ungdomsarbete är dels åldersgruppen, som i Sjundeå är ungefär från 17 till 29 år, dels att det är fråga om individhandledning.
– Det är förebyggande arbete, vi pratar om saker och ting innan problemen blir för svåra att hantera. Det gör också att kommunen sparar pengar, säger Hanna Merilä, som är det nyaste tillskottet till Sjundeås ungdomsarbete.
Det är också fråga om en slags handledning i vardagskunskap – var man ska ansöka om vilka stöd, hur man ska gå tillväga för att hitta en skola som intresserar en eller hur man ska söka jobb.
– De unga kan inte ha en uppfattning om hela servicenätet och vart man ska vända sig i vilka frågor. Finland är ett ganska byråkratiskt land. Varje tjänst har egna telefontider, besöksdagar och blanketter som man måste fylla i i rätt ordning. Många unga behöver hjälp med det här. Det kan vi ge dem, säger Farin.
– För många unga är det också en hög tröskel att själv söka hjälp från till exempel socialväsendet. Vi kan gå med dem dit och stödja dem på det sättet. Till oss är tröskeln låg, säger uppsökande ungdomsledare Pernilla Bäcklund.

Djungeltrumman hjälper

Under de år som Sjundeås uppsökande ungdomsarbete har funnits har det utvecklats kraftigt. Ungdomsarbetarna har också blivit bekanta för de unga, till den grad att det huvudsakliga sättet unga kommer i kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet är att de själva, deras anhöriga eller vänner tar kontakt. I hela Nyland börjar nästan trettio procent av klientkontakterna inom det uppsökande arbetet genom att de unga eller deras anhöriga själva tar kontakt, i Sjundeå är siffran 42 procent.
– Vi börjar vara väl kända bland de unga, och det är lätt att ta kontakt med oss. Allt fler av våra klienter som kommit säger att de har någon kompis som har fått hjälp och därför kommer de också, säger Farin.

Verkstad sänkte siffrorna

I Ingå är det uppsökande ungdomsarbetet yngre än i Sjundeå. Utöver de egentliga uppsökande ungdomsarbetarna fick kommunen i höstas en egen ungdomsverkstad. Den finns till för unga som inte har studieplats eller jobb och som behöver extra hjälp och stöd för att komma vidare i sina liv. Verkstaden har lett till att kommunen minskar mängden befattningar inom det uppsökande ungdomsarbetet från 1,75 till 1,5. Därutöver har kommunen en heltidsanställd verkstadsledare, alltså totalt en resurs på 2,5. Det här är också anledningen till att kommunen får mindre statsandelar än i fjol.
– Vi har ansökt om mindre än tidigare för att vi konstaterade att vi tack vare verkstaden kan gå ner lite i uppsökande ungdomsarbete, säger bildningsdirektör Merja Olkinuora i Ingå.
Hon ser verkstaden som mycket viktig verksamhet och som en delorsak till att antalet unga under 29 år som varken har studie- eller arbetsplats har minskat i Ingå, från 87 i april i fjol till 66 i april i år.
– Det är tack vare det uppsökande ungdomsarbetet och verkstaden, säger hon.

Magisk utveckling

Verkstadshandledare Tiina Elonen har under verksamhetsåret handlett åtta ungdomar. Av dem har alla nått det mål som de satt upp åt sig själva.
– Någon vill hitta en studieplats, andra behöver social rehabilitering, en del behöver hjälp med vardagskunskaper. Alla som jag har haft i verkstaden har kommit vidare dit de ville. Jag är jättenöjd, och har fått bra feedback, säger hon.
– Det är helt magiskt att se ungdomar som kommit dit och genom verksamheten där börjat leva upp och komma lite närmare sitt bästa jag. Verkstaden stärker självkänslan, hjälper de unga att fundera vem de vill vara och ger dem vardagskunskaper. Men det behövs långsiktighet och förståelse för hur mångfacetterade problemen kan vara. Vi har alla olika baggage.
En av dem som gått i verkstaden under året är Sandra Troberg. Hon var sjukskriven under hela fjolåret på grund av utbrändhet, och fick tipset om verkstaden då hon deltog i Uncans sommarjobbsläger.
– Det gick ut på att en grupp ungdomar åkte omkring i Ingå och gjorde olika små jobb. Tiina sade att jag kunde komma till verkstaden om jag inte hade något annat på hösten, säger Troberg.
– Jag trivdes bra. Det var smått terapeutiskt för att vi pysslade så mycket. Men det är också bra för sådana som har svårt att klara helt basgrejer som att gå till butiken eller laga mat. Det behövde inte jag hjälp med, jag kunde bara inte jobba.

"Känns rätt att hjälpa andra"

Merja Olkinuora och Tiina Elonen hoppas nu på att utveckla verkstaden genom att få en deltidsanställd tilläggsresurs till den.
– Vi ansökte om statsunderstöd för en hjälpledare men vi fick det inte. Nu undersöker vi andra möjligheter med någon form av sysselsättningsstöd, säger Olkinuora.
Ifall finansieringen ordnar sig är det meningen att Sandra Troberg ska bli den extra resurs som kommunen söker.
– Jag märkte hur mycket andra behöver hjälp med sådant som jag aldrig har förstått att folk inte kan. Eftersom jag kan det känns det rätt att hjälpa andra. Så jag hoppas att jag får jobbet där, säger hon.

ANDRA LÄSER