Förslag: Bygg bara ett nytt skolhus

Svensk skolgång är inte en av de funktioner som föreslås bli placerade i Sjundeå svenska skolas lokaler efter att det nya skolbygget står klart.

Fem alternativa lösningar för skolbygget i Sjundeå har tagits fram av tekniska väsendet. Den som tekniska direktören Markus Moisio föreslår att tekniska nämnden ska välja är alternativet där en ny byggnad byggs i stället för Aleksis Kiven koulu (AKK), att skolans nyaste delar utnyttjas och att de delar av Sjundeå svenska skola som kan användas utnyttjas för småbarnspedagogik. De delar som är i sämst skick i båda skolbyggnaderna rivs och skolorna placeras i samma fastighet där AKK nu finns.

Det är de delar av Sjundeå svenska skola som blev klara år 2013 som enligt förslaget ska användas för småbarnspedagogik. Dessutom nämns fysioterapi, rådgivning och hemvård som funktioner som kunde inhysas i de användningsdugliga delarna av skolbyggnaden. Detta eftersom också hälsovårdscentralen har problem med inomhusluften och sannolikt kräver reparationer.

Skolorna skulle däremot placeras i nybygget vid AKK.

Det föreslagna alternativet är också det förmånligaste – det beräknas kosta 18,6 miljoner euro. Enligt stresstester som gjorts av Sjundeås ekonomi klarar kommunen av en investering mellan 15 och 20 miljoner utan stora negativa följder för ekonomin. Men också en investering i den storleksklassen kommer att ha långtgående effekter på den kommunala ekonomin.

ANDRA LÄSER