Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 19 december–30 december 1922.

VN 28 december 1922
25.12.2022 11:59 UPPDATERAD 27.12.2022 12:26
DJUR LIDER. Hos oss har från flere håll yrkats på att kronobetjäningen skulle vidtaga åtgärder på grund av det urusla tillstånd, i vilket en del hästar på Österby rusthåll befinner sig. Då ingen djurskyddsförening eller djurskyddspolis finnes på orten, bör kronobetjäningen vidtaga nödiga åtgärder. Det nuvarande tillståndet är djurplågeri.
SAGOSPEL. Karis-Billnäs samskola hade julfest i går kväll. Därvid utfördes bl.a. sagospelet Prinsessan Snövit, som i söndags gavs för äldre personer. Teaterstycket utfördes mycket bra. Titelrollen innehades av Birgit Dyhr och prinsens roll av Gunnel Westerlund.
BIBLIOTEK I INGÅ. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 17 dennes anslogs för inköp av böcker till ett kommunalbibliotek 3 000 mk; till bibliotekarie vid detsamma antogs fru I. Teut emot en årslön av 600 mk.
BIO I SJUNDEÅ. Såsom av annons i tidningen framgår har Andelslaget Lappers u.t. i sin lokal inrättat en levande bilders teater. Ortsborna behöva icke numera resa till andra orter för att se och njuta av filmkonst, utan de får göra det i egen socken.
TELEFONJUBILEUM. Den 10 dennes var det 30 år sedan Sjundeå fick sin första telefoncentral. Den har under hela denna tid skötts av samma familj.
TELEFONKONCESSION. Ministeriet för kommunikationsväsendet har medels den 29 november given resolution på en tid av 10 år räknat från den 1 innevarande december förnyat hr Victor Claessons koncession å en centralstation i Ekenäs stad, en centralstation invid Lappvik hamn samt en 12 km lång telefonledning från Lappvik till Tvärminne by. Dessutom berättigas hr Claesson att uppsätta biledningar på 10 km längd från sagda telefoncentraler.
RABIES. Som ett bevis på huru rabiesfarsoten gripit omkring sig, kan nämnas att sedan 1 november icke färre än 46 patienter inskrivits vid Pasteurinstitutet; sedan årets början utgör antalet patienter 255.
Bland de fall som under de senaste dagarna inträffat, finnes ett par av mycket allvarlig art. Ett av dessa befaras komma att hava dödlig påföljd.
För några dagar sedan inskrevos sex små barn från Parikkala, vilka redan för tre veckor sedan blivit bitna av en rabiessjuk hund.
KALLA TIDER. Enligt till Havsforskningsinstitutet i går ingångna rapporter äro isförhållandena vid landets kuster avsevärt försvårade. I Finländska viken fortgår dock trafiken överallt utom på Viborg. Till Raumo kunna ännu ångare inkomma och till Mäntyluoto möjligen även segelfartyg. På Vasa har seglationen avstannat.
LJUSARE TIDER. Det är dock icke att taga miste på, att det allaredan börjat ljusna så pass mycket över världen, att vägen ut ur hatets och oförsonlighetens vildmarker börjar kunna skönjas. I varje fall njuter Finlands folk i dag som är en inre och yttre trygghet, en social och politisk jämvikt, som, om icke fullständigt, dock är ojämförligt mycket större än många av Europas kulturfolk kunna räkna sig till godo. (Ledare).
TACKSÄGELSE. För de gåvor i form av penningar, extra kaffe m.m. som till julen kommit internerna till del, samt för all välvilja och förståelse för dem under det gångna året vill jag härmed å deras vägnar framföra ett varmt tack. Ekenäs Kommunalhem den 29 dec. 1922. Mathilda Falck. (Insänt).
KONSERT. Julandradagen Kaffe-Konsert kl. 1–4 e.m. å Café Lindholm. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER