Myndigheter synar flytt av äldre

Regionförvaltningsverket har bett Raseborg redogöra för hur det gått till då staden skulle flytta människor från långvården på Mjölbolsta till ett serviceboende i Karis.

Saknar flyttinfo. Bo Holmberg anser att staden inte har informerat klienterna tillräckligt om flytten från långvården på Mjölbolsta till serviceboende i Karis centrum.
01.06.2016 10:00 UPPDATERAD 01.06.2016 10:01
Raseborgaren Bo Holmberg har sänt en skrivelse till Regionförvaltningsverket (RFV) och bett verket utreda omständigheterna kring Raseborgs stängning av långvården på Mjölbolsta. Han tycker att det nya serviceboendet på Köpmansgatan i Karis är fint, men ifrågasätter stadens förfaringssätt då långvårdspatienterna skulle flyttas dit.
Holmberg tycker till exempel att informationen till klienterna på Mjölbolsta och till deras anhöriga brustit. De borde ha fått mera information om flyttbeslutet och om hur kostnaderna för vården ändras. Dessutom borde klienterna ha fått veta vilka andra alternativ som står till buds.
I och med en flytt ska klienten bland annat betala avgift för resurserat serviceboende i stället för en avgift för långvård. I en del fall kan avgifterna stiga.
Ovanstående är några av de saker Holmberg hoppas RFV granskar.
Arto Tuominens mamma, född 1930, lider av en demenssjukdom och hon vårdades på långvården på Mjölbolsta i fem år. Hon har inte flyttat till Villa Anemone, serviceboendet i Karis.
– Jag vägrade och begärde att hennes status som långvårdspatient skulle kvarstå, säger sonen.
Så skedde också och mamman är nu på Mariahemmet i Pojo. Arto Tuominen förklarar att en ändrad status skulle ha lett till flera problem, bland annat skulle kostnaderna för mammans vård ha ökat. Hur mycket kan han inte säga, för han har inte fått exakta uppgifter om vad det hade kostat för mamman att bo på Villa Anemone. Han bedömer i alla fall att utgifterna skulle ha stigit med 400–500 euro i månaden.
I likhet med Holmberg tycker han att informationen varit för knapp. Han anser till exempel att staden borde ha frågat klienterna och de anhöriga hur de ställer sig till en flytt till ett serviceboende. Tuominen anser att staden borde ha sänt alla klienter ett skriftligt beslut om ändringarna inom vården.
– Om det inte finns ett beslut kan du inte överklaga det.

Raseborg ska utreda

Paula Hevosmaa, överinspektör på Södra Finlands regionförvaltningsverk, vill ännu inte säga så mycket om saken. Hon konstaterar att flytten av klienter från Mjölbolsta till Karis undersöks.
– Vi har bett om utredningar av kommunen och när vi fått dem får vi se vilka följderna blir.
På det stora hela är Raseborgs beslut att minska på institutionsvård och satsa på en mera hemlik boendeform i linje med äldreomsorgslagen. Men klienterna ska naturligtvis få vård enligt vårdbehov.
Hevosmaa tillägger att när tjänsterna ändras ska klienten bli hörd och få information.
– Hur processen framskridit är en central aspekt och något vi utreder.

ANDRA LÄSER