Raseborg testar stadscyklar i sommar

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gjort tummen upp för ett försök med stadscyklar i sommar. Från den 1 maj till den sista oktober ska det finnas 30 stadscyklar för hugade att hyra.

Det är 30 sådana här stadscyklar som kommer till Raseborg – likadana som finns i Borgå.
24.03.2021 10:00
Företaget Kaakau ska leverera 30 stadscyklar till Raseborg. Det är fråga om ett försök som sträcker sig från den 1 maj till den 31 oktober. Projektet kostar staden 18 000 euro, utan moms. Raseborgs stadsutvecklingssektion fattade beslut om cykelförsöket i måndags.
Kaakaus anbud var det enda som gavs inom utsatt tid. De 30 hyrcyklarna placeras på tre ställen i staden; vid tågstationerna i Ekenäs och Karis, samt i Fiskars bruk.
– Vi har också diskuterat med Hangö och Ingå, men där fattas de formella besluten tills vidare. Om de kommer med kan det bli möjligt att hyra en cykel på en ort och lämna den på en annan ort, säger Aleksanteri Repo från Kaakau.

ANDRA LÄSER