Inget akut hot mot jouren

HNS vill att samjouren vid Raseborgs sjukhus kvarstår i framtiden. Den lösningen är möjlig ifall regeringens förslag till ny vårdlag godkänns i sin nuvarande form.

Behövs. Sune Lang säger att samjouren är en viktig del av sjukhushelheten.

Regeringens förslag till ny hälso- och sjukvårdslag behöver i sin aktuella form inte betyda en försämring av jourverksamheten vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs.

Gabriela Erroll som är t.f. direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde pekar på paragraf 50 i den föreslagna lagtexten.

– I den står det klart att de sjukvårdsdistrikt i vilka det finns ett universitetssjukhus kan besluta om att ha samjour vid flera än ett sjukhus, om det ses befogat.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bedömer att det är befogat med jour på flera ställen. Enligt ett färskt beslut ska sjukhusen utanför huvudstadsregionen – Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborg – ha samjour också i framtiden.

Den profileringen upplever Gabriela Erroll som en trygghet i sammanhanget.

Sju dagar i veckan

Också sjukvårdsområdets chefsläkare Sune Lang lägger stor vikt vid både det svängrum som lagen tillåter och styrelsens vilja att samjouren fortsätter vid sjukhuset.

Jouren som är sjukhusets och Raseborgs stads gemensamma fungerar dygnet runt under alla veckans dagar. Under nätter och helger anlitas den också av Ingå och Hangö.

Om de aktuella lagförslagen godkänns är det till och med möjligt att jouren byggs ut.

– Den aktuella propositionen förutsätter att det i samband med samjouren även ska finnas en socialjour. Det här är en sak som vi måste diskutera vidare med kommunerna, säger Lang.

Vid samjouren görs en bedömning av vilken vård patienten behöver. Lättare fall, om beteckningen tillåts, kan även på kvällar och veckoslut tas om hand i Ekenäs medan patienter som behöver en mer specialiserad eller omfattande vård transporteras till sjukhus som har högre beredskap.

– Ibland görs klassificeringen av vården redan i ambulansen.

Utmaningar finns

Sune Lang säger att jouren är starkt förknippad med operationsverksamheten vid sjukhuset – den ena förutsätter den andra, förklarar han. Även operationsverksamheten kommer att fortsätta som nu, det vill säga på vardagar klockan 8–18.

– Också övervakningsenheten kvarstår vid sjukhuset.

Sune Lang säger att sjukhusets förhållandevis lilla volym, kommunernas försvagade ekonomi och social- och hälsovårdsreformen med alla dess övriga frågetecken visst innebär stora utmaningar.

Mot bakgrunden av förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag, som utgör endast en del av reformen, tycker han ändå inte att orosmoln håller på att hopa sig över sjukhuset.

Blickar längre fram

Det är ett budskap som riksdagsledamoten Anna-Maja Henriksson gärna tar emot.

– Det är bra om det är på det viset.

Svenska folkpartiet som Henriksson leder har gått hårt ut mot hela jourreformen. Nyligen då det stod klart att regeringen inte har för avsikt att ta med Vasa centralsjukhus bland dem som får fullskalig jour dygnet runt gick partiet ut med ett skarpt uttalande och i samma veva konstaterades att regeringens förslag monterar ner också sjukhusen i Jakobstad, Borgå och Raseborg.

Henriksson säger att det framför allt är läget på sikt som oroar. Hon förklarar att det i de föreslagna lagtexterna inte finns någon inbyggd automatik som skulle garantera servicen i de mindre sjukhusen.

– Än så länge är det HNS som bestämmer, men framdeles ska det bland beslutsfattarna i landskapet finnas en likadan acceptans att följa linjen.

Anna-Maja Henriksson säger att lagtexterna borde vara tydligt formulerade så att även den språkliga servicen tryggas.

– Vilka är garantierna i framtiden?

ANDRA LÄSER