Sjundeåbor piffar upp sitt centrum

Det vinnande förslaget i en planeringstävling för ett trivsammare centrum ska nu förverkligas på ett talko i två dagar. På torsdag blir det invigningsfest.

Parklikt. Området mellan järnvägsstationen och biblioteket ska snyggas upp på prov.

Mera grönska i centrum, ett marknadsstånd för försäljning av närodlade produkter och en lekpark är några av elementen i det vinnande förslaget i den kommunala planeringstävlingen. Förslaget är format av Leena Kankaanpää, som länge saknat grönska i kommuncentrum.

– Jag åker dagligen förbi centrumområdet och har funderat att det skulle behöva piggas upp. Mest stör mig det tråkiga parkeringsområdet intill vägen, det skulle definitivt behöva brytas av och göras något annat av.

I sitt förslag har hon visionerat att p-platsen kunde göras om till ett torgområde, ett "vardagsrum för ortsborna".

– Området behöver absolut grönska för att mjuka upp hela centrum.

Bänkar byggs på talko

I planeringstävlingen kunde man rösta på fyra bidrag som var inlämnade av kommuninvånare. 36 röster gavs i tävlingen, 23 av dem gick till Leena Kankaanpääs bidrag. Målet med tävlingen var att hitta enkelt genomförbara och billiga knep att ge Sjundeå centrum ett ansiktslyft.

Leena Kankaanpääs förslag består av fem delar. Alla kommer inte att förverkligas genast men på onsdag och torsdag ordnas ett talko för alla kommuninvånare där åtminstone en del av förslaget ska bli verklighet.

– Jag förstår att det inte finns pengar för allt på en gång men jag hoppas att man kunde förverkliga förslaget i etapper, säger Kankaanpää.

Det som kommunen har beslutat att starta projektet med under talkodagarna nästa vecka är att bygga bänkar, klippa gräsmattor och placera ut blommor i krukor längs Sjundeåvägen.

– Beroende på hur mycket vi hinner med kan vi också börja bygga ett försäljningsstånd. Tanken är att börja med ett och testa hur det fungerar, säger Emma Collander, som är läroavtalselev på förvaltningsavdelningen i kommunen och håller i trådarna för planeringstävlingen.

Park testas under sommaren

Strax innan planeringstävlingen föreslog Mikko Malmgren i en Facebook-tråd att den lilla gräsbevuxna gläntan intill biblioteket och stationen kunde piffas upp och göras till en park. Förslaget kom inte med i planeringstävlingen men kommer nu sannolikt ändå att förverkligas. Området ägs av Trafi, som Malmgren kontaktade.

– Vi har nu fått muntligt tillstånd att gå vidare med projektet. Vi tänkte att samtidigt som talkot ordnas i Sjundeå centrum så ska vi också klippa gräset på det här området. Under sommaren testar vi och ser om det finns någon potential där. Sen efter semestrarna kan vi försöka få ärendet vidare.

På sikt är tanken att kommunen skulle ingå avtal med Trafi om att få använda området som rekreationsområde.

– Det behövs inte mycket mer än en gräsklippare och någon som klipper gräset för att få det snyggt och användbart, säger Malmgren.

Gärdsgård byggs på talkå

Ytterligare ett invånarprojekt är Sjundeå Lions staketbygge runt Fanjunkars torp. Föreningen har som mål att staketet ska vara klart till Aleksis Kivi-dagen den 10 oktober.

– Det ska bli ett staket i samma stil som det staket som fanns kring Fanjunkars på 1920-talet. Det är designat från gamla fotografier, säger Heikki Kaisla, som hållit i projektet.

– Det blir en traditionell gärdsgård, men inte med sneda störar, utan raka.

Grantopparna till projektet är från ett skogshygge längs Flythvägen och de har redan fällts, kapats till lagom längd och skalats.

– Nu torkar de och väntar på transport till Fanjunkars gård. Bygget ska inledas i september.

Arbetet sker på talko och tillbehören mer eller mindre doneras till Lionsklubben.

ANDRA LÄSER