Ingå gör nästan miljonförlust på grund av skattestrul

Ingå går nästan en miljon på minus i bokslutet för fjolåret enligt det preliminära resultatet. Den största orsaken är uteblivna skatter.

Investering. Renoveringen av Wilhelmsdal inleddes i fjol och syns i investeringsbudgeten för fjolåret.
Skattekortsreformen märks som ett rejält minus i Ingå kommuns fjolårsresultat. Skatteintäkterna på 26 miljoner euro är på samma nivå som året innan, men 877 000 euro mindre än budgeterat. En del av detta beror på att kommunen och företag har haft problem med anmälningar till inkomstregistret och en del på att befolkningen har minskat. Dessutom har fastighetsskatten för kraftverket upphört under fjolåret, vilket kommunen inte hade beaktat i budgeteringsskedet.
Men den största orsaken till skattebortfallet är skattekortsreformen. Den har påverkat utbetalningen av skatter så att kommunen inte har fått in skatterna enligt budget.
I budgeten för 2019 siktade Ingå på ett plusresultat på drygt 7 000 euro. Nu blir resultatet i stället ett underskott på över 950 000 euro.
Utgifterna för kommunens verksamhet har i stora drag följt budgeten. Inom äldreomsorgen har mängden köpta tjänster ökat.
Ingå hade i fjol 15,4 miljoner euro i lån. Det är mer än en miljon euro mindre än året innan. Inga nya långfristiga lån lyftes i fjol. Kommunen investerade för 1,9 miljoner euro. Renoveringen av Wilhelmsdal godkändes och inleddes, kajkanten i småbåtshamnen förstärktes och flyttningen av sjösättningsrampen påbörjades.