Nya enheter vid Nylands brigad och Kustbrigaden utvecklar Marinens beredskap

Marinen utvecklar sin beredskap genom bildandet av beredskapsenheter. Marinens kommendör tror att intresset bland beväringarna kommer att vara stort.

I fortsättningen kommer så kallade beredskapsenheter att utbildas på Nylands brigad i Ekenäs. Enheterna ska bestå av prestationsdugliga trupper.
Med anledning av att Marinen i morgon firar sin årsdag kallade Marinens kommendör, konteramiral Jori Harju, till en presskonferens på torsdagsmorgonen. Där presenterade han Marinens nya sätt för att utveckla sin beredskap i skärgården och vid kusten. Rent konkret handlar det om att så kallade beredskapsenheter bildas vid Nylands brigad i Ekenäs och vid Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt.