Finland har tolkat förordning för strikt – det går bra att stödja bussbolag ekonomiskt

Det är inte alls olagligt att ekonomiskt stödja kollektivtrafik på glesbygden, som finska myndigheter har hävdat. Enligt EU-kommissionen är det fullt tillåtet att subventionera bussbolag på glest befolkade områden för att trygga kollektivtrafiken.

EU-kommissionen har tagit ställning till hur en förordning om kollektivtrafik ska tillämpas på glesbygden. Förordningen har fått mycket kritik av bussbolag och kommuner på glesbygden, eftersom den rådande tolkningen i Finland har varit att det sedan årsskiftet är direkt olagligt för kommuner och staten att stödja kollektivtrafiken.
ANDRA LÄSER