Lindö gård satsar stort på solenergi – fick bygglov för två solenergiparker på totalt fyra hektar

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt två ansökningar om bygglov för solenergiparker i närheten av Lindö gård i Tenala. Parkerna har en sammanlagd effekt på fyra megawatt. 

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har beviljat bygglov för två solenergiparker i Tenala på vardera två hektar med en total effekt på fyra megawatt.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
09.02.2023 15:10 UPPDATERAD 10.02.2023 17:13
Så småningom kan det stå två solenergiparker på sammanlagt fyra hektar vid Lindö gård i Tenala. Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd godkände byggloven för bägge parkerna på sitt möte i onsdags. Anläggningarna ska anslutas till existerande elnät i närheten. 
Den sammanlagda effekten hos de två solenergiparkerna kommer uppgå till fyra megawatt. Som jämförelse kan nämnas att Raseborgs Energis solenergipark i Björknäs i Ekenäs har en kapacitet på en megawatt och består av cirka 2 800 solpaneler. Solenergiparkerna i Tenala blir således fyra gånger större sammanlagt. 
Själva anläggningarna är 18 000 respektive 17 300 kvadratmeter stora, men jämte kringliggande teknik såsom ledningar kommer de uppta markområden på cirka två hektar vardera.

ANDRA LÄSER