Det lönar sig att rösta

De som nu väljs in kommer att besluta om din kommuns social- och hälsovård samt räddningsverkets tjänster och var servicen skall finnas.

Hittills har det folkvalda i kommunerna beslutat om social- och hälsovården som varit över 50 procent av kommunernas budget. Denna beslutanderätt flyttas härefter över till välfärdsområdets fullmäktige.
De som nu väljs in kommer att besluta om din kommuns social- och hälsovård samt räddningsverkets tjänster och var servicen skall finnas. Min bestämda åsikt är att närservicen, alltså sådan service som man behöver ofta skall finnas nära. Dit räknar jag även våra närsjukhus Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus som bör finnas kvar och stärkas. Svenskans ställning bör garanteras. Raseborgs sjukhusprofil bör stärkas med betoning på det svenska språket i en levande tvåspråkig miljö. Räddningsverket bör fungera optimalt även i framtiden och det som fungerar bra nu får inte skrotas. Ju fler som röstar desto säkrare är det att Västra Nylands välfärdsområdet får kunniga representanter från de olika delarna av området till det kommande fullmäktige.

Petri Kajander

SDP, Raseborg

ANDRA LÄSER