Inleder försök ett år tidigare - ettor får lära sig finska redan i januari

Sjundeå tidigarelägger undervisningen i finska och engelska tidigare än i övriga landet. Det betyder att första- och andraklassarna får två extra veckotimmar redan i januari.

Mira Strandberg
05.12.2018 16:00 UPPDATERAD 07.12.2018 08:11
Första- och andraklassarnas skolvecka förlängs med två lektioner då Sjundeå tidigarelägger undervisningen i främmande språk. I Aleksis Kiven koulu börjar eleverna lära sig engelska, i Sjundeå svenska skola är det finska som påbörjas.
Orsaken till att de svenskspråkiga eleverna inleder undervisning i finska och inte i engelska är att kommunen saknar egen högstadieundervisning för svenskspråkiga elever.
– Eftersom eleverna fortsätter sin skola i antingen Lojo eller Kyrkslätt måste vi för att garantera kontinuiteten i undervisningen göra som grannkommunerna, säger Elina Taipalus vid Sjundeå bildningsväsende.

För sent i fyran

I Sjundeå svenska skola börjar eleverna i nuläget läsa finska i tredje klass och engelska i fjärde klass. Skolan hade velat börja med engelska i ettan och finska i trean men det gick inte att tidigarelägga starten för både det första och det andra främmande språket. Alltså valde man att inleda undervisningen i finska i ettan och hålla kvar engelskan i fyran.
– Annars hade vi varit tvungna att börja med finskan först i fjärde klass och det är nog jättesent för de elever som kommer från helt svenskspråkiga hem, säger rektor Katarina Lodenius.
Lodenius har pratat om förändringen med elevrådet i Sjundeå svenska skola, och reaktionerna var positiva.
– De tyckte att det är bra att få öva lite finska i skolan redan tidigare, för det finns många helfinska hobbyer där alla inte riktigt hänger med. Och så tyckte de att det är bra att man börjar tidigare, för man lär sig lättare när man är mindre, säger Lodenius.

Främst lek och spel

Den tidigarelagda språkundervisningen sker i huvudsak genom sånger, spel och lek. Eftersom de nationella målsättningarna för den tidigarelagda språkundervisningen ännu inte är klara använder Sjundeå de nationella målen för språkpedagogik och språkutveckling, som bland annat strävar efter att eleverna ska använda sin språkkompetens mångsidigt och i flera läroämnen. Utgångspunkten för skolans språkundervisning är att språket används i olika situationer och sammanhang.
En enkät om den tidigarelagda språkundervisningen var öppen från måndag till onsdag för att vårdnadshavare skulle kunna skicka in en kommentar om projektet.
Kommunen har fått statsbidrag för att starta den tidigarelagda språkundervisningen redan under det här läsåret. Stödet gäller en årsveckotimme men eftersom försöket inleds först under våren betyder det två lektioner i veckan under vårterminen.
Språkundervisningen tidigareläggs i hela landet 2020.

ANDRA LÄSER