Ödesval för Raseborg

Nu börjar välfärdsvalet. Förhandsröstningen inleds i dag.

För oss här i västligaste Nyland gäller det att mobilisera alla väljare. Vi måste få så många mandat som möjligt i den stora fullmäktigeförsamlingen för att sedan kunna få poster i de verkställande organ som fullmäktige ska utse – för att inte tala om den kommande tjänstemannahierarkin. Det är här framtiden för Raseborgs sjukhus avgörs.
Därför är det viktigt att Raseborg representeras av människor som har erfarenhet av Raseborgs sjukhus och kontakter i den högre sjukhushierarkin. Om inte västligaste Nyland nu står på sig blir det de stora kommunerna Esbo, Kyrkslätt och Lojo som står på oss!

Torolf Grünn

Ekenäs

ANDRA LÄSER