400 protesterar mot stenkrossen

Planerna på att börja med omfattande stenkrossverksamhet på industriområdet i Strömsby har väckt starka känslor bland invånarna i grannskapet. De har samlat 400 namn på en protestlista där man motsätter sig projektet.

25.01.2019 10:00
Ett företag som är specialiserat på bergsbyggnad har ansökt om lov att krossa sprängsten och överskotts betong på granntomterna till Gyprocs fabrik. Lovet är ansökt för fyra år. Företaget har hyrt tomterna för verksamheten av Helsingfors stad och Kyrkslätt kommun.
För att motsätta sig lovet har namn samlats in på en adress, det finns nu 400 namn på namlistan. I protesten fäster man uppmärksamhet speciellt på damm, den ökade trafiken på Obbnäsvägen och på oljudet.
Krossandet av sprängsten och betong ger upphov till mycket stendamm, de tyngsta partiklarna lägger sig mycket snabbt, men sprider sig också längre bort, konstateras i protestlistan.