Ännu inget beslut om krav på rättelse av löner – politikerna vill ha info om ekonomiska konsekvenser

Ingå kommunstyrelse valde i måndags att remittera det ärende om retroaktiv utbetalning av lön som kommundirektören hade övertagit av bildningsnämnden. Senast 15.4 ska ärendet ändå avgöras.

26.03.2019 14:00
Enligt beredningen preskriberas en lönefordran inom två år, vilket betyder att rättelseyrkandena inte längre är aktuella. Styrelsen var inte beredd att godkänna beredningens förslag att förkasta rättelsekraven.
– Vi vill ha mera information om hur omfattande problemet är och vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle vara om vi gick in för att godkänna kraven. Det finns olika åsikter i frågan och för att kunna fatta ett ändamålsenligt beslut behöver vi få mera information, säger styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).
– Vilket beslut vi än fattar blir det ett prejudikat. Därför måste vi ha noggrannare fakta.
Tre personer har lämnat in rättelseyrkanden på grund av att de fått felaktig lön. Bildningsnämnden godkände yrkandena i början av mars. Ärendet gäller personer som fått felaktig lön på grund av nya direktiv i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta). Redan 2012 infördes en ändring som innebär att kommunerna inte längre kan betala lägre lön till personal på grund av att de inte är behöriga. I stället måste alla som har samma arbetsuppgifter få samma lön, oberoende av utbildning.
Kommunen hade ändå missat ändringen och betalat lägre lön till anställda inom vård- och omsorgsväsendet och bildningssektorn.