Många saker under samma tak i Raseborgs kulturinstitut

I våras blev det klart att musik- och medborgarinstitutet i Raseborg skulle slås ihop till en och samma enhet. Nu går det hela under namnet Raseborgs kulturinstitut och det första läsåret står för dörren.

En del av gänget. Maarit Hujanen (t.v.), Magnus Boberg, Kati Holmström och Martin Nybom är med på olika hörn inom Raseborgs kulturinstitut.

Det var i mars som kulturnämnden i Raseborg beslöt att kommunens musik- och medborgarinstitut skulle fusioneras. Några månader senare är det dags att inleda det första läsåret.

I samband med beslutet om sammanslagningen utlyste man också en namntävling. Och efter att ha granskat de olika förslagen bestämde sig de inblandade parterna för Raseborgs kulturinstitut.

– Vi tycker också att det nya namnet ger en bra bild av vad det hela handlar om. Själva ordet kultur väcker kanske olika reaktioner hos olika människor, men det är ett lämpligt samlingsnamn för vårt utbud, säger Maarit Hujanen som är rektor.

Verksamheten kommer att fortsätta som förut. Kurserna som tidigare gick i Medborgarinstitutets regi ordnas på samma platser, medan musikinstitutet fortfarande håller till vid Rasborgsvägen i Ekenäs.

Även om den nya helheten är större än den tidigare och innefattar betydligt flera kurstimmar än förr, så tvekade inte Hujanen kring om hon skulle fortsätta som rektor.

– Jag tyckte att det var en bra utmaning. Det hela underlättades av att vi var på ett studiebesök till ett institut i Varkaus där man hade gjort en motsvarande fusion för tio år sedan. Dem vi talade med hade endast goda erfarenheter.

Brett utbud

I och med att två institut har slagits ihop, så har det totala utbudet av kurser och lektioner ökat betydligt. Om man räknar ihop alla personer som jobbar med undervisningen landar siffran på drygt 230.

– Det är en styrka att vara verksam i en kommun som Raseborg. Ofta känner deltagarna lärarna och det sänker säkert tröskeln för att komma med, säger Hujanen.

Många av lärarna återkommer varje år för att leda sin kurs. Därför kan det uppstå problem då personen i fråga väljer att inte fortsätta. Det är inte alltid det enklaste att fylla luckorna och dessutom är det ett problem att vissa av ämnena inte längre lärs ut i syfte att skapa lärare.

– Till exempel de olika keramikkurserna kommer att råka ut för det problemet. Men det finns också andra hantverkskunskaper som blir lidande, säger Hujanen.

Men enligt henne är det ändå inte helt ovanligt att kurser och ämnen som inte längre väcker intresse kan återkomma efter en tid.

– Jag har jobbat med det här i 20 år och har märkt att någonting är populärt i drygt fem år. Sedan svalnar intresset, men plötsligt är det populärt igen.

Dags att anmäla sig

Det har redan en tid varit möjligt att anmäla sig till några av kulturinstutets kurser, men onsdagen den 23.8 börjar det på allvar. Då är det fritt fram att hoppa med på vad som helst av det digra utbudet.

Det finns kurser i hantverk och språk, men också i bildkonst. Man kan även gå på intressanta föreläsningar, eller förbättra sina kunskaper inom it och skådespel.

– Och sedan finns flera olika musikkurser och lägg till det tidigare musikinstitutets utbud, säger Hujanen.

Jämfört med andra kommuner intresserar kursutbudet i Raseborg många. En orsak är förmodligen att kurserna är utspridda över hela kommunen.

– Det är viktigt att vi når ut till Tenala och Pojo, för att nämna några platser. Man skall inte uppleva det som svårt att ta del av det vi erbjuder, säger Maarit Hujanen.

ANDRA LÄSER