Politiker gav grönt ljus: Ingåunga får gratis mat i skolan också i sommar – men samtalsstöd för unga behöver mera utredning

Skolelever i Ingå ska få gratis skollunch också under sommarlovet. Det bestämde politiker i onsdags. Men psykvårdstjänster med låg tröskel för unga behöver en bättre utredning, anser de.

Ingåunga får äta skolmat också i juni.
Mira Strandberg
21.04.2022 15:45
Flera ärenden som gäller ungas välbefinnande behandlades av politikerna i bildnings- och välfärdsnämnden i onsdags. Kommunens bildnings- och välfärdssektor hade behandlat tre fullmäktigemotioner, av vilka en gällde gratis skollunch också under sommaren.

ANDRA LÄSER