Sjundeå startar ungdomsfullmäktige

Ett helt nytt organ ser dagens ljus i Sjundeå i år. Avsikten är att planerna för ett ungdomsfullmäktige godkänns i fullmäktige i juni.

05.05.2017 18:00
– Kommunallagen förpliktar oss att ha ett ungdomsfullmäktige från den här nya valperioden, säger Jonna Farin, som är uppsökande ungdomsledare i Sjundeå.
Hon håller i trådarna för grundandet av ett ungdomsfullmäktige. Arbetet har inletts med information för beslutsfattare och tjänstemän och en idékväll i torsdags. Härefter ska en planeringsgrupp bildas av de ungdomar som visar intresse. Gruppen ska ta ställning till allt från det nya organets storlek till hurudan representation de unga vill ha i de övriga kommunala organen.
– Det är fullmäktige som godkänner planerna i sista hand, men de unga gör upp ett förslag.

ANDRA LÄSER