Högstadieelevernas ångest och ensamhet har ökat avsevärt under coronan

Distansundervisning och restriktioner har påverkat flickor mer än pojkar.

Flickor upplever ångest signifikant oftare än pojkar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.
16.06.2021 08:08 UPPDATERAD 16.06.2021 08:29
Ångest och ensamhet bland åttonde- och niondeklassister i grundskolan har blivit betydligt vanligare, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.
Det visar de första resultaten från undersökningen om skolhälsa om gjordes under våren 2021.
Hela 19 procent av åttonde- och niondeklassisterna uppger att de har måttlig eller svår ångest. Det är en signifikant ökning jämfört med tidigare skolundersökningar.
Man ser sannolikt effekterna av pandemin, säger Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
”Det är viktigt att ta reda på de bakomliggande faktorerna för ångest och hitta de elever som är allra mest utsatta. Vi vet mer när undersökningsmaterialet börjar analyseras mer grundligt i höst", säger Aalto-Setälä.

Flickor upplever oftare ångest

Resultaten visar stora skillnaderna mellan flickor och pojkar. Flickor (30 procent) upplever ångest signifikant oftare än pojkar (8 procent).
Flickor har varit mer bekymrade över pandemin än pojkar, särskilt för risken att nära och kära insjuknar. Distansundervisning och restriktioner har också påverkat flickor i högre grad än pojkar.
Under åren 2013–2019 upplevde 16–20 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna att de hade ångest.

Ökad ensamhet

Även andelen åttonde- och niondeklassister som känner sig ensamma har ökat under de senaste åren. År 2017–2019 kände 10–11 procent sig ensamma, våren 2021 var de 16 procent.
Flickor (22 procent) känner sig oftare mer ensamma än pojkar (9 procent).
Ungdomarna upplever också sämre hälsa. År 2021 upplevde en av fyra (26 procent) av åttonde och niondeklassister att deras hälsa var måttlig eller dålig. 2006-2019 kände mindre än en femtedel (21 procent) att så var fallet.
"Största delen unga klarar sig bra efter pandemin. Men man måste uppmärksamma och stödja de ungdomar som redan från tidigare har haft utmaningar med antingen skolan eller den psykiska hälsan", säger Aalto-Setälä.