Halva priset på tomter hjälpte inte – ingen var intresserad av bostadstomt i Ingå

Under ett halvår sålde Ingå bostadstomter på Västersvängen på rea. Förgäves.

07.02.2020 15:00
Noll. Trots aktiv marknadsföring och 50 procent lägre pris sålde Ingå kommun inte en enda tomt under reakampanjen i höstas. Kommundirektör Robert Nyman vill att kommunen ska se över prissättningen av tomter – inte bara på Västersvängen utan alla detaljplanerade tomter som kommunen äger.
Kommunen har beställt en värdering av en del av sina tomter av en fastighetsförmedlare som även tidigare konsulterats i frågor om kommunens fastigheter. Förmedlaren har värderat tomterna på småhusområdet Västerkulla III, längs Västersvängen, fastigheten bredvid Lönneberga och en höghustomt på Tallvägen. De övriga värderas i ett senare skede. Priset på tomterna på Västerbrinken ska också granskas under våren.
Fastighetsförmedlaren har värderat fastigheten bredvid Lönneberga, en del av fastigheten Sjukstugan, till 99 000 euro. Det motsvarar 110 euro per kvadratmeter byggrätt för tomten. Prisnivån är jämförbar med ett anbud som kommunen tidigare har fått för tomten. Anbudet gavs av en grupp seniorer som ville bygga ett gemensamt boende på tomten vid Hagavägen/Läkarvägen. Anbudet förkastades då Sievitalo meddelade intresse att tillsammans med Mehiläinen bygga ett äldreboende på tomten, och bjöd ett betydligt högre pris för den.
Sievitalos planer gick ändå i stöpet, och nu verkar seniorernas anbud tas till heders igen. Priset på tomterna vid Läkarvägen/Hagavägen ska nämligen enligt förslaget slås fast till 115 euro per kvadratmeter våningsyta. Tomterna i Västerkullaområdet ska kosta 15 euro per kvadratmeter tomtareal. Kommunstyrelsen ska behandla frågan vid sitt möte på måndag.

ANDRA LÄSER