Vårdjätte tar över Sjundeås hälsovård

Hälsovårdscentralen i Sjundeå tas i mars över av Attendo terveyspalvelut efter en upphandlingsrunda.

22.12.2017 12:43
Attendos erbjudande för vårdtjänsterna vid hälsovårdscentralen i Sjundeå gick segrande ur den anbudstävling som kommunen ordnat. Tjänsterna upphandlas för fyra år, trots att social- och hälsovårdsreformen beräknas träda i kraft i början av år 2020.
– Men vi vet att det kommer att finnas en övergångstid. Allt kan inte ta slut 31.12.2019. För att trygga kontinuiteten och servicen har vi satt avtalsperioden till slutet av 2021, säger Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg.

Hoppas på kontinuitet

Hur övergången till den nya vårdproducenten i praktiken ska ske är ännu inte helt klarlagt. Kommunen och patienterna har varit nöjda med den nuvarande tjänsteproducenten, Coronaria hoitoketju, och många i personalen är själva Sjundeåbor.
– Med tanke på Sjundeåborna önskar vi naturligtvis att så många som möjligt skulle övergå till den nya arbetsgivaren, säger kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP).
– Speciellt den äldre befolkningen uppskattar kontinuitet. Nu har vi haft många tvåspråkiga i personalen så man har kunnat få god vård också på svenska.

Besvärligt med korta avtal

Sedan mars 2014 har Sjundeå hälsovårdscentral skötts av Coronaria hotioketju. På grund av ovissheten kring social- och hälsovårdsreformen har kommunen inte kunnat ingå några långa avtal med tjänsteproducenter sedan 2012, då social- och hälsovårdssamarbetet med Lojo upphörde i slutet av 2012.
– Det har varit besvärligt då vi inte har kunnat ingå långa avtal, kontinuiteten naggas nog i kanterna av det här. Och det är väldigt mycket jobb med upphandlingar, säger Öberg.
– Visst är det ansträngande för personalen men en upphandling är en upphandling, säger Laaksonen.
I upphandlingen lämnade tre vårdproducenter in anbud: Coronaria hoitoketju, Attendo terveyspalvelut och Mehiläinen terveyspalvelut.

ANDRA LÄSER