Nya arbetsuppgifter väcker oro

Sjundeå kommun vill ändra arbetsbilden för skolgångsbiträden, gruppassistenter inom småbarnsfostran och eftisledare. Facket är inblandat i en process som kan visa sig lagvidrig.

Bekymrade. Anne Laakso-Sopukki, Tarja Häkli, Dionne Savén och Taina Ylipuraren jobbar som skolgångsbiträden i Sjundeå svenska skola. De oroar sig för hur personalen ska orka i jobbet.
Mira Strandberg
31.01.2018 08:39 UPPDATERAD 31.01.2018 08:40
– Vi är oroade över att personalen inte har hörts i tillräcklig grad för den här förändringen, säger Ossi-Pekka Ollikainen, som är JHL:s regionombudsman vid södra Finlands regionkontor.
I korthet handlar tvisten om att Sjundeå kommun vill ändra på arbetsbeskrivningarna för skolgångsbiträden, gruppassistenter inom småbarnsfostran och eftisledare så att alla tre yrkesgrupper kan sköta samma uppgifter för samma lön.
– Att lönen ändras till samma nivå inom alla grupper är en bra sak. Det som är oroväckande är de nya uppgifterna – hur motsvarar personalens utbildning dem? Jag har inte hört om en enda kommun där man så här kraftigt har gått in för att lägga olika yrkesgrupper i samma korg, säger Ollikainen.

Samma jobb kräver lika villkor

Nu jobbar till exempel ett skolgångsbiträde i skolklasser i par med lärare. I framtiden ska de enligt planerna i Sjundeå också kunna fungera som gruppassistenter inom småbarnsfostran.
– Men de har oftast ingen erfarenhet av småbarnsfostran. Och tvärtom: för gruppassistenter i daghemsgrupper är skolvärlden väldigt främmande. Hur ska arbetet definieras? Arbetsgivaren vill också att arbetstagarna ska kunna fungera på många olika platser inom kommunen. Då uppstår frågan om hur mycket de vuxna i barngrupperna byts ut, och hur väl en arbetstagare kan rota sig i sitt arbete, säger Ollikainen.
Enligt bildningsdirektör Jukka Pietinen handlar ändringarna om att utveckla tjänsterna inom småbarnsfostran så att de motsvarar de nya läroplanerna. Målet är att speciellt barn som behöver stödåtgärder av olika slag ska kunna gå i skola i Sjundeå.
– Det här förutsätter att vi gör behövliga ändringar i serviceproduktionen och dess processer. Hit hör bland annat ett ännu fastare och enhetligare samarbete mellan förskoleundervisningen och grundundervisningen.
– Utgångsläget måste vara att arbetsbilderna och arbetsuppgifterna för gruppassistenter inom småbarnsfostran och för skolgångsbiträden är desamma. Detta därför att en och samma grupp kan ha både förskolebarn och elever i grundutbildning. Nu är både arbetsbeskrivningarna och lönerna för uppgifterna olika.

Orättvist med olika lön

Sjundeå utreder behovet av att grunda en grupp för smågruppsundervisning inom den finskspråkiga grundutbildningen för elever som har speciellt stora inlärningssvårigheter. I gruppen ska utöver en specialklasslärare ingå en gruppassistent för småbarnsfostran och ett skolgångsbiträde.
– De sistnämnda ska utföra samma arbete med olika löner och arbetsbilder, säger Pietinen.
Därtill sköter speciellt skolgångsbiträdena utöver sitt basjobb också morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.
– Samma arbetstagare har därför två arbetsbilder och därmed också två lönegrunder. Situationen är orättvis för arbetstagarna och grundar sig inte på någon lag.

Sårad personal

Personalen informerades om ändringarna förra veckan. Under mötet fick de veta att de skulle skriva under ett papper där de godkänner de nya arbetsbeskrivningarna. Annars hotade uppsägning.
– Jag tycker att vi har blivit dåligt behandlade i frågan. Vi har inte blivit hörda och har inte fått veta någonting, säger Anne Laakso-Sopukki, som jobbar som skolgångsbiträde i Sjundeå svenska skola.
– Om man får ett papper framför sig där det står att vi sägs upp den 1 februari och sedan ska skriva nya arbetsavtal så visst börjar man fundera.
Enligt Jukka Pietinen har ärendet förberetts öppet tillsammans med personalen.
– Ärendet har behandlats i kommunens ledningsgrupp, bildningsnämnden och kommunstyrelsen har informerats om frågan. Kommunens samarbetsdelegation har fått information om saken. Därutöver har vi gått igenom processen med JHL:s förtroendeman, säger han.
Enligt Ollikainen har JHL ingen huvudförtroendeman i Sjundeå just nu, eftersom den person som hade uppgiften övergick till en annan arbetsgivare då kommunen utlokaliserade mat- och städservicen.

Fick tilläggstid

Laakso-Sopukki säger att personalen visserligen har förståelse för att kommunen måste spara men anser att det här är fel metod.
– Man borde först ha frågat oss vem av oss som vill och klarar av att ha så olika arbetsuppgifter. Det är stor skillnad på att jobba i ett daghem, på högstadiet eller med barn med specialbehov. Ändringen ska enligt kommunen vara för barnens bästa men hur är det barnens bästa om personalen inte vill jobba med de nya uppgifterna och inte har yrkeskunskapen, undrar hon.
– Vi har redan flexat så mycket och lappat frånvaron och annat. Arbetstagarnas ork är på upphällningen, och den är A och O.
Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle de gamla arbetsavtalen sägas upp den första februari men nu har ärendet fått tilläggstid och ska avgöras i mars. Den här veckan ska en representant för JHL besöka kommunen.
– Vi väntar fortfarande på protokollet från samarbetsdelegationens möte, där ärendet ska ha behandlats. Om något sådant inte har gjorts är det en ganska allvarlig lagöverträdelse, säger Ossi-Pekka Ollikainen.
Ändringen gäller ett trettiotal anställda.
31.1 kl. 7.20: korrigerad titel för gruppassistenter inom småbarnsfostran,

ANDRA LÄSER