Gör torget till en oas

Torget har inte varit någon skönhet.

05.10.2016 05:45
I VN (28.9) beskrivs ändringar på torget i Ekenäs. Plats för ännu fler plåtkor – från 40 till 60 bilar. Ett torg är ju ofta ett "visitkort" för en stad – en plats besökare först söker sig. Torget har inte varit någon skönhet. Försök har gjorts att få liv och skönhet i torget under åren. Nu cementeras då helt tanken på att torget förblir en stor ful parkeringsplats vilket avskriver planer på att ordna parkeringen på annat sätt. Det skulle behövas en helhetsplanering för bilparkeringen.
Torget med sina kringliggande byggnader i oenhetlig mer eller mindre vacker stil kunde just tack vare detta göras till en pärla mitt i centrum – ett "Ekenäs öga", en oas för människor – om viljan skulle finnas

Kaj Palmgren

Ekenäs

ANDRA LÄSER