Sensorer matar trafikljusen med information

NTM-centralen anser att ljusen är ett smidigare alternativ än en rondell i Österbykorsningen.

Av de trafiklösningar som är ekonomiskt realistiska att genomföra i anslutningen mellan stamväg 52 och riksväg 25 är trafikljusen de smidigaste. Det säger Tuovi Päiviö som är direktör med ansvar för trafik och infrastruktur på Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

En planskild korsning skulle vara det absolut bästa, men en sådan lösning är såpass dyr att den inte är aktuell, konstaterar hon.

– Platsen har planerats länge och olika alternativ har vägts mot varandra. Man har kommit fram till att trafikljus är det bäst fungerande alternativet.

Enligt NTM-centralen är en rondell inte en god lösning, säger Päiviö

– En sådan bromsar upp all trafik. Allmänt anser man att rondeller inte är bra lösningar vid riksvägar, allra minst vid vägar med livlig och tung trafik.

Trafikljus är visserligen heller ingen optimal lösning vid riksvägar, konstaterar Päiviö.

Program styr

Tuovi Päiviö säger att NTM-centralen engagerat sin bästa trafikljusexpertis för att Österbykorsningen ska få ljus som fungerar så smidigt som möjligt. Sensorer vid vägarna följer med trafiken och med hjälp av olika program kan ljusen anpassas enligt tidpunkten på dygnet och eventuellt också enligt tidtabellerna för godstrafiken till och från Hangö.

Normalläget är att trafiken längs Hangövägen hela tiden har grönt. Ljusen växlar först när bilar eller annan trafik ska svänga in på eller ut från Tenalavägen, förklarar Päiviö.

– På natten är ljusen avstängda.

Ganska små ingrepp

Päiviö konstaterar att anslutningen i Österby fungerat ganska bra och att man nu med relativt små ingrepp kan få till stånd en bättre lösning. Till helheten hör också att bygga en gång- och cykelväg från korsningen fram till sportcentret i Västerby.

– Det förbättrar säkerheten betydligt.

Målet är att korsningen redan i år får sina ljus. Deras funktion kan gott justeras i takt med att erfarenheterna från korsningen växer, säger Tuovi Päiviö.

– Vi tar gärna emot respons.

Planskild korsning byggs i Lojo

Korsningarna granskas alltid var för sig och därmed är lösningarna skräddarsydda, säger Tuovi Päiviö. Trafikmängden, hastigheten och vägarnas lutning i längdriktningen hör till de faktorer som räknas in.

I Tallbacka i Lojo finns en rondell vid riksvägen. Den ligger vid slutet av vägen och där är det också naturligt att trafiken saktar in, säger Päiviö.

Vid Tynnismalm ska det byggas en planskild korsning vid riksvägen. Priset är 3,3 miljoner euro och pengarna tas från den tilläggsfinansiering som regeringen vikt för underhållsarbete i trafiken åren 2017–2019.