I corontän i Stockholm

Nittionio procent av allt som sägs på teve och skrivs i tidningar och på sociala medier handlar om corona. Så också den här texten.