Europa lockar mer än Kina

Nu ser företag som vill flytta sin produktion utomlands igen på Östeuropa. Sverige lockar fler hemvändande än Finland.

En färsk utredning som Tammerfors tekniska universitet, Lunds universitet och Syddansk Universitet har gjort om nordiska industriföretags intresse att flytta utomlands visar att suget från Kina har minskat.

Företagen är nog intresserade av att flytta produktion till andra länder, men nu är det Östeuropa och i viss mån de baltiska länderna som igen blivit attraktiva. Det var de också på 1990-talet.

I det senaste numret av affärsmagasinet Forum ger Lukas Danielevicius vid Business Sweden i Litauen en bra sammanfattning av utgångsläget: tillverkar man en miljon av något är det Kina som gäller, tillverkar man tusen enheter är Baltikum och Polen bättre.

Men om man har maskiner som gör att man behöver fem personer då man tidigare behövde femtio, då är det läge att ta hem produktionen till Norden.

Exemplet är förstås förenklat, men om proportionerna stämmer är arbetskraftskostnaderna i Norden knappast avgörande.

Finland och Sverige går i olika takt när det gäller företagens flyttningsrörelser. I Finland planerar 44 procent av företagen att flytta ut sin produktion, 23 procent överväger att ta hem den. I Danmark är proportionerna ungefär desamma.

Men i Sverige är förhållandet betydligt jämnare, 51 procent planerar att flytta, 46 procent återvänder.

När det gäller orsakerna till att Sverige är bättre på att locka hem företag menar Tammerforsprofessorn Jussi Heikkilä att den industriella basen är starkare, industrierna är både flera och större. Kanske de svenska företagen också litar mera på hemlandet, funderar professorn.

Det är ungefär samma sak som att säga att företagsklimatet är bättre i Sverige.

Tillväxten är på europeisk toppnivå, arbetsmarknaden och löneutvecklingen upplevs som stabila och förutsägbara, likaså skatte- och avgiftspolitiken.

Finland kan tyvärr kryssa i nej-boxen för de här alternativen. Det är ett av skälen till att det är så viktigt att den femte omgången av förhandlingarna om samhällsfördraget lyckas.

ANDRA LÄSER