Det här skrev VN om för 50 år sedan

Västra Nyland 3 januari–28 januari 1973

VN 3 januari 1973
22.01.2023 12:01
FLER FARTYG. Både varuomsättningen och trafiken ökade i Hangö hamn under år 1972 jämfört med år 1971. Fartygen var totalt 172 fler än året före och 1972 års fartyg var också avsevärt större.
– Det verkar gå därhän att det blir jämnare trafik över Hangö hamn, tolkar hamnkapten Klas Westerlund siffrorna.
UNDER TAK. Besiktningskontoret i Lojo får den 1 februari flytta in i nya och tidsenliga utrymmen vid Industrigatan. Det går dock in i februari innan bilbesiktningen kan ske i de nya utrymmena.
Besiktningen har skett ute på gatan och nästan utan några som helst tekniska hjälpmedel.
TAKLAGSFEST. På måndagen hölls taklagsfest på nya saxfabriken i Billnäs. Den 4 000 kvadratmeter stora fabriksbyggnaden är under tak och likaså den låga byggnaden på 800 kvadratmeter för kontorsavdelningen och de sociala utrymmena, som ligger söderom fabrikshallen.
SOPOR BRÄNNS. Stor brasa var det på tisdagen på Ekenäs stads och landskommuns gemensamma avstjälpningsplats då bl.a. plastavfall från två industrier i staden brändes samtidigt.
---
Staden har avstjälpningsplatsen arrenderad fram till utgången av år 1984. Men tekniska nämnden har kommit fram till att den är fylld före det trots att en stor del av avfallet bränns, vilket skapar en obehaglig rök som föranlett befolkningen i närheten att framföra klagomål i olika sammanhang.
VATTEN LEDS UT. Såväl Sjundeå kommun som de berörda markägarna i kommunen är ense med förrättningsingenjören Matti Sulkala om att Kyrkslätt inte bör beviljas tillstånd att leda ut sitt avfallsvatten direkt i Pickalaviken utan bör åläggas att genom ett drygt sex kilometer långt rör leda det ut i vattenområdet väster om Obbnäs udde. Men Kyrkslätt leder redan nu, utan tillstånd, ut sitt smutsvatten så gott som orenat i Pickalaviken, och vid torsdagens förrättningsmöte i Sjundeå ville man nu veta hur man ska få ett slut på detta.
SKRÄP. Över 35 miljoner plastflaskor flyter omkring i Stilla havet. Där finns bland annat också närmare sex miljoner röda gummisandaler.
Detta är ett par av de slutsatser som amerikanska vetenskapsmän kommit fram till efter att i samband med en oceanografisk undersökning av helt annat slag i somras ha systematiskt studerat hur mycket skräp av olika slag som flöt omkring deras forskningsfartyg.
FLERA SÖKANDE. Sju tjänster i Karis köping söks av sammanlagt 29 personer. Det är fråga om två byråbiträdestjänster, en mätningstekniker, en kartritare och tre gårdskarlar varav en i Svartå.
FÅ SÖKANDE. Det är svårt att få kompetenta maskinskriverskor till Vanda köping konstaterar cheferna för centralkansliet, skolkansliet, kommunplaneringskansliet, byggnadskontoret, socialkansliet och hälsovårdskansliet i en skrivelse till köpingsstyrelsen.
På senaste tid har sammanlagt åtta maskinskriversketjänster varit lediganslagna vid de här sex kanslierna. Sammanlagt sju sökande har anmält sig och av dem tog en tillbaka sin ansökan medan en annan var inkompetent.
MOTORSLÄDAR. Kustforten får bättre möjligheter att upprätthålla trafiken till fastlandet också under menförestiden. Till den förestående menförestiden har försvarsmakten köpt tre inhemska hydrokoptrar och hyrt kanadensiska motorslädar.
Av motorslädarna kommer en att placeras på Hästö-Busö i Ekenäs lk och en på Makilo i Kyrkslätt.


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER