Kan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten dra nytta av varandra?

På initiativ av stadsdirektör Ragnar Lundqvist kommer staden att göra en utredning om möjlighet till utökat samarbete eller en möjlig fusionering av affärsverket Raseborgs Vatten med aktiebolaget Ekenäs Energi Ab.

Sol, vind och vatten. Raseborgs stad vill utreda om och hur Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten kunde fungera bättre tillsammans.
VN
02.10.2017 11:59 UPPDATERAD 02.10.2017 12:11
Avsikten med utredningen är att utreda huruvida ett ökat samarbete eller också bildande av ett gemensamt aktiebolag kunde medföra förbättrade synergier och fördelar.
De aspekter man vill se på är ekonomin och investeringarna, personalens uppgifter, utrustningen, fastigheterna, jourverksamheten, de upphandlade tjänsterna och kundbetjäningen.

Inom sex månader

Avsikten är att en utomstående, neutral part utför utredningen. Tidsramen är cirka sex månader från och med att utredaren utses. Därefter förs utredningen till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för ett principiellt beslut.
Ett eventuellt beslut om en fusionering föranleder en mera detaljerad genomgång såväl ekonomiskt som juridiskt, vilket tar längre tid i anspråk. Ett utökat samarbete kan beslutas operativt eller med beslut av bolagets styrelse och affärsverkets direktion och kan påbörjas omedelbart efter utredningen.
Ekenäs Energi Ab har 34 anställda och Raseborgs Vatten 21 anställda, inalles en personalvolym på 55. Stadsdirektören har informerat personalen om den kommande utredningen.

ANDRA LÄSER