Nu ska Raseborgs å äntligen dikas – arbetet inleddes med stor våtmark vid Husqvarn

Dikningsprojektet i Raseborgs å har startat. Ett avsnitt på 4,5 kilometer av åns dikesfåra från Läpp träsk i Karis till Huskvarnsträsket i Snappertuna blir ett tvåstegsdike. Vid Husqvarn gård anläggs en 20 hektar stor våtmark, därifrån fram till Tunalund handlar det om traditionell dikning.

Vid grävmaskinens spakar sitter Juha Lönnqvist från Kaivinkoneurakointi Lönnqvist. Här gräver, eller snarare rycker, han upp videbuskar med rötterna. Där viden växer, invid Husqvarn gård i Snappertuna, ska en 20 hektar stor våtmark anläggas.
I flera års tid har många förfasat sig över Raseborgs ås skick. Ån har ställvis grott igen, blivit grundare och den svämmar över på flera ställen flera gånger om året. Dikning av ån har därför efterlysts och nu blir den äntligen verklighet.

ANDRA LÄSER