THL: Möjligt med effektivare vaccinering i de västa smittområdena

Generaldirektör Markku Tervahauta vid Institutet för hälsa och välfärd kan tänka sig att uppdatera vaccinationsordningen.

Generaldirektör Markku Tervahauta vid Institutet för hälsa och välfärd kan tänka sig till exempel vaccinationsbussar i särskilt utsatta områden.
Markku Tervahauta, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd, säger att coronavaccineringen kunde intensifieras i de delar av södra Finland där smittläget är som besvärligast. Tervahauta kommenterade frågan i Yles tv-program Morgonettan på lördagsmorgonen.
Vd Juha Tuominen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har föreslagit att coronavaccineringarna borde koncentreras till Nyland som har det största antalet coronafall i hela landet.
– Norge har infört ett system där Oslo får 3 procent fler vaccinationsdoser än de övriga delarna av landet på grund av den stora smittspridningen i landets huvudstad. Vi kunde möjligen överväga en liknande lösning, säger Tervahauta.
Institutet för hälsa och välfärd kunde också tänka sig att effektivera vaccineringen av dem som bor i sådana områden där det finns en högre frekvens av coronafall. Dessa åtgärder skulle lanseras efter att alla riskgrupper har vaccinerats.
– Det skulle i så fall handla om att sänka tröskeln genom att vaccinera folk i vaccinationsbussar som cirkulerar i dessa bostadsområden. Det handlar om att göra det så lätt som möjligt att vaccinera sig, säger Tervahauta.
ANDRA LÄSER