Stiliserade motiv i Fokus

Sari Margit Salo-Kiljo, som är konstvetare men även konstskapare, har låtit sig inspireras av natur i allmänhet och rosor i synnerhet. De konkreta motiven fungerar uttryckligen som inspirationer för stiliserade eller halvabstrakta oljemålningar.

Årstid. Januari, Februari och Mars är en serie vinterstämningar i Sari Salo-Kiljos utställning.
24.05.2017 19:00

Utställning: Tre årstider. Plats: Galleri Fokus, Karis. Tid: 2.5–31.5.

Utställningen har en fungerande rytm mellan riktigt små målningar och relativt stora dukar. För helhetsintrycket, som lockar till närmare studium, har en modig men ändå behärskad färghantering stor betydelse.
En del av målningarna kan betecknas som renodlade färgimpressioner, i andra har formspråket och motivet en starkare roll.

Små strandspeglingar

De första målningar som jag reagerar på med spontant intresse är några små arbeten med speglingar av strandlandskap i vatten. De är vilsamma för både öga och själ, och fångar upp den stämning som kan vila över strandlandskap under stilla morgnar och kvällar. Målningarna går i olika blå och blågröna toner som harmonierar med varandra, och motivet ringas in av en ljus kontur som stärker det drömska eller eteriska intrycket.
En helt annan stämning, mera expressiv, har Syysruusu som är en av flera målningar med rosor som motiv. I vissa av dessa har rosen stiliserats till en kontur som lyfter fram motivets inre kraft och mina tankar går till uttrycket "En ros är en ros är en ros".
Tea for two, som är en av mina personliga favoriter på utställningen, utgår från den ljusgröna färg som speglar försommarens fräschör medan Primaveera är en dynamiskt sprakande färgimpression.
De tre målningarna Januari, Februari och Mars återställer friden med att ta fasta på de lugna och stillsamma stämningarna i vinterlandskapen. Utställningen bjuder med andra ord också en rytm mellan olika stämningslägen, vilket är givande.

ANDRA LÄSER