Ädla lövträd planteras i Karis till minne av kriget i Ukraina

Karis Rotary får plantera ädla lövträd i Karis till minne av kriget i Ukraina. Det har tekniska nämnden i Raseborg beslutat.

Det är ungefär vid de grönstreckade områdena som Karis Rotary får plantera ädla lövträd till minne av kriget i Ukraina.
Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt ett samarbete med föreningen Karis Rotary kring trädplanteringar. Föreningen har därmed fått grönt ljus för att anlägga planteringar med ädla lövträd till minne av kriget i Ukraina.
ANDRA LÄSER