600 rekryter inleder sin tjänstgöring vid Nylands brigad

Den 4 januari inleder årets första kontingent sin tjänstgöring. Kutsbrigaden i Obbnäs kommer att inkvartera män och kvinnor i samma stuga.

I början av januari inleder 600 rekryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad.
På måndag inleder sammanlagt 1700 rekryter sin tjänstgöring i Marinen. I ett pressmeddelande bekräftar Marinen att 600 rekryter kommer till Nylands brigad i Ekenäs medan 1100 personer inleder sin tjänstgöring vid Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt. Också de nya rekryterna följer upplägget Försvarsmakten använt sig av de senaste månaderna med anledning av coronaviruset.
Den så kallade 2+2+2-modellen innebär att alla rekryter delas in i tre avdelningar i början av tjänstgöringen och efter det är man i tjänst fyra veckor för att sedan vara på permission i två veckor. De olika avdelningarna har ingenting att göra med varandra när de är i tjänst. Försvarsmakten poängterar också vikten av god handhygien och städning av enheterna. Alla rekryter får även ansiktsmasker.

Nytt upplägg i Kyrkslätt

Med start nästa vecka ansluter sig Kustbrigaden i Obbnäs till Försvarsmaktens försök att ha gemensam inkvartering i kasernerna för de manliga och de kvinnliga beväringarna. Systemet började användas i Armén under 2020. Målet är att utreda hur den gemensamma inkvarteringen påverkar beväringarnas funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången, utbildningsresultaten och användningen av utrymmena. Förhoppningen är också att inkvartera ungefär lika många män och kvinnor i stugorna.
– Det är inte fråga om någon helt ny sak eftersom gemensam inkvartering har använts ombord på Marinens fartyg sedan slutet av 1990-talet. Med de här erfarenheterna, och även enligt de första intrycken från Armén, är gemensam inkvartering ett fungerande arrangemang, säger kommodor Janne Huusko, kommendör för Kustbrigaden i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER