Så här mycket ska tomterna i Sjundeås hjärta kosta

Sjundeåfullmäktige slog i måndags fast försäljningspriset på höghustomterna och kvarteren för småhus i Sjundeås hjärta

På detaljplaneområdet Sjundeås hjärta har det byggts nya bostadshus de senaste åren.
Intill järnvägen i Sjundeå ligger planområdet Sjundeås hjärta, där det de senaste åren har byggts några höghus och radhus. Fortfarande finns här obebyggda tomter för höghus och kvarter för småhus.
Nu har kommunen slagit fast vad de här tomterna ska kosta. Priset bestäms utifrån hur många kvadratmeter byggrätt tomten har. Tomterna för höghus kostar 135 euro per kvadratemeter. Det betyder att en tomt där man får bygga ett höghus med totalt 2800 kvadratmeter bostadsyta kostar strax under 380 000 euro.
På planområdet finns också två områden för småhus. Här kostar tomterna 160 euro per kvadratmeter bostadsyta. En tomt där man får bygga totalt 1200 kvadratmeter kostar alltså strax över 190 000 euro.
Kommunen har utrett prisnivån med intresserade bostadsaktörer och bolaget A-Insinöörit som konsult.
ANDRA LÄSER