Lojo nobbar färdcentral, Hangö tvekar

Den nya Färdcentralen Västra Nyland har stött på patrull – Lojo har dragit sig ur samarbetet kring färdcentralen och Hangö tvekar. I Kyrkslätt är man också tveksam till en medverkan, medan Raseborg, Ingå och Sjundeå har valt att gå med.

Färdtjänsten väcker många frågor i de västnyländska kommunerna.
För drygt en vecka sedan beslöt social- och hälsovårdsutskottet i Grankulla att gå med i Färdcentralen Västra Nyland. Färdcentralen ska ha hand om skjutsar för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Stadsstyrelsen beslöt dock överta ärendet.