Framåt för ekohus i Västerkulla i Ingå

Kommunstyrelsen ser gärna att Ingå får ett nytt område som består av ekologiskt byggda hus.

06.09.2016 13:41 UPPDATERAD 06.09.2016 14:05
Bolaget Natural Building Companys planer att bygga ett bostadsområde som består av hus som rests med ekologiska metoder har tagit ett steg framåt.
Det handlar om 14 tomter i kvarteren 248–250 kring den planerade vägen Västerbrinken, som ska löpa ut från Västerleden.
I vintras fattade kommunstyrelsen ett beslut om att ingå ett markanvändningsavtal med bolaget som grund för fortsatt planering.
Nu vill kommunstyrelsen få grönt ljus av kommunfullmäktige att ingå ett mer detaljerat markanvändningsavtal för området, i praktiken ett arrendeavtal.

Pris föreslås

Som villkor i avtalet föreslår styrelsen att kommunen utarrenderar området för fyrtio år, att arrendetagaren har rätt att köpa tomterna för 40 000 euro styck och att kommunen har rätt att säga upp avtalet för de tomter som det inte ansökts om bygglov för inom fem år från det att avtalet undertecknats.
Vidare föreslår styrelsen att kommunen börjar ta ut arrende för tomterna fem år efter det att avtalet ingåtts (tomterna föreslås alltså vara arrendefria i fem års tid) eller genast då en byggnad slutgranskats.
Kommunen föreslås också bygga kommunalteknik i området, vars tomter ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet och dagvattenledningen. Anslutningsavgiften ska betalas av den som äger tomten vid anslutningstidpunkten.

Olika tekniker

Natural Building Company som grundades 2009 och som har sitt kontor i Billnäs i Raseborg vill resa ekologiska byggnader med olika tekniker i området, som ligger nära allmän service.
Arbetet, byggnadsmaterialen och energilösningarna ska vara så ekologiskt hållbara som möjligt.
– Det handlar om ett lite annorlunda koncept. Jag hoppas att det förverkligas, vi skulle faktiskt behöva det, säger kommundirektör Jarl Boström.
Tomterna och husen ska säljas på den öppna marknaden.
Kommunstyrelsen behandlade frågan på sitt möte i går (5.9).

ANDRA LÄSER