47 nya fall av covid-19 det senaste dygnet

Det har gjorts över 5,2 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

2,8 miljoner personer i Finland har fått åtminstone en dos coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till söndagseftermiddagen hade 93 821 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 47 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 24,8. Incidensen är högst, 46,6, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På Åland är incidensen 0,0.

Till och med den 9 juni hade totalt 8 393 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 6 883 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien och 1 367 fall den variant som spridits i och från Sydafrika.

Till och med den 9 juni hade 964 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

Den 9 juni vårdades 58 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 7 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 2 788 162 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 705 417 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 8 juni hade totalt 2 464 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 1 426 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.