Västra Nyland för 100 år sedan

Här kan du läsa vad Västra Nyland skrev om mellan den 4 januari och den 23 januari 1923.

VN 16 januari 1923
15.01.2023 12:01
UTVIDGNING. På Högsands sanatorium invid Lappvik station på Hangöbanan pågår för närvarande en del utvidgningsarbeten, vilka möjliggöra, att sanatoriet redan från inkommande sommar kan öppethållas året om och icke, såsom hittills varit fallet, endast under den varma tiden av året.
Högsands vackert belägna sanatorium har, sedan det år 1901 öppnades, arbetat i liten skala, men har dock utan allt tvivel varit till stor nytta för bekämpandet av tuberkulosen bland barnen.
ELEKTRIFIERING. Landsbygdens elektrifiering har med stora steg gått framåt inom Karis kommun. Så äro nu ledningarna färdigbyggda och ström påsläppt till byarna norr om Karis station såsom Heimos, Kasaby, Joddböle, Backby, Kansbacka, Lågbacka, och fortsättes arbetet nu till Brasby och Pesarby.
De södra och östra delarna äro redan tidigare försedda med elektrisk ström. Strömmen levereras av Lojo elektricitetsverk och tages kraften därtill från Billnäs.
NATURSKYDD. Från Helsinge kommer meddelande om en glädjande händelse. Hanaböle träsk, som ligger nära rågränsen mot Sibbo, en av traktens vackraste sevärdheter, skall avskiljas till ett naturskyddsområde, där strandskogen skall få växa orörd, intet träd fällas och ingen plogbill sättas i jorden.
SUPERBT LIM. Karlssons klister finnes numera också det i handeln härstädes. Trä, sten, porslin, skinn och läder kan limmas med detta utmärkta klister. Skomakaren behöver icke mera använda pligg eller tråd för att fästa sulor och klacklappar på sina platser, envar kan reparera sina galoscher eller limma sina spruckna möbler utan vidare besvär med Karlssons klister.
GOD CIGARRETT. En välkommen nyhet för alla rökare är Helsingfors Tobaksfabriks nya cigarrett, N:o 111. Smaken är len och behaglig, utstyrseln elegant som fabrikens alla andra märken, cigarretten är tillverkad med bomull i munstycket och är sålunda även i detta avseende framom de vanliga sorterna.
HAVSUPPLAGA. Daily Mail ämnar från den 10 febr. ombord på alla Cunardångare som gå i trafik mellan Southhampton och New York utgiva en fullständig Daily Mail, innehållande alla väsentliga nyheter av speciellt intresse för engelska och amerikanska läsare.
Denna Daily Mails Atlantupplaga kommer att redigeras av fullt utlärda journalister ombord på Cunardångarna, och alla nyheter mottagas pr trådlös. Tidningen skall utkomma vid frukosttiden varje morgon.
STÖKIGT. Vänner av ordning i Snappertuna skulle bra gärna vilja veta, om det är omöjligt att få vara i fred för fridstörare vid våra fester? Upprepade gånger har det inträffat att kända personer, vilka icke lyckats finna någon lämplig plats å sin hemort i Karis, behagat välja just Tunaborg såsom tillhåll för sina fylleriorgier. Lämpligaste tillfället tyckes då vara vid ungdomsföreningens och skyddskårens fester.
Det är sannerligen sorgligt att Karis samhälle vid dylika tillfällen skall representeras av bland annat halta sprittråkare och berusade personer, som man vet stå i allmän inrättnings tjänst. (Insänt).
SLASKIGT. Väderleken är sådan som den varit nu i tre veckors tid. Mildväder med ett par värmegrader, tidtals regn eller snöslask.
ANSTÄLLS. Som skrivbiträde önskas omedelbart en flicka med någorlunda god handstil. Svar per telefon till Snappertuna, Edvardsberg. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER