THL: Ingen bekräftad omikronvariant i Finland men tre nya fall undersöks – coronaincidensen fortsätter stiga

Antalet sjukhuspatienter har minskat men fortfarande vårdas 51 personer på intensiven.

Ytterligare tre prover ska analyseras eftersom de misstänks innehålla omikronvarianten av coronaviruset.
På måndagen meddelade myndigheterna att två coronatest skulle sekvenseras eftersom man misstänkte att det var frågan om coronavirusets omikronvaiant. I det ena provet kunde omikron uteslutas, medan det andra provet ska undersökas på nytt eftersom mängden virus var liten, skriver Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett pressmeddelande.
Därtill ska ytterligare tre prover som misstänks innehålla omikron sekvenseras. Det är troligt att fler misstänkta fall påträffas med tiden.
Institutet skriver att man skyddar sig mot omikronvarianten på samma sätt som mot övriga coronavirusvarianter, det vill säga genom vacciner, hygien och trygga avstånd. Alla som har symtom ska stanna hemma och vid behov låta coronatesta sig.

51 personer på intensiven

Finlands coronaincidens, alltså antalet fall per 100 000 personer de två senaste veckorna, har stigit till 280. Siffran för de två föregående veckorna är 201.
På onsdagen rapporterades sammanlagt 1 570 nya coronafall.
Antalet personer som vårdas på sjukhus för covid-19 har sjunkit till 275. På måndagen var motsvarande siffra 317. Antalet patienter som får intensivvård är oförändrat, 51.
Finland har räknat med 50 intensivvårdsplatser för coronapatienter. Ett högre antal patienter innebär att övrig verksamhet måste arrangeras om och att exempelvis icke-brådskande operationer skjuts fram.
Nu har 81,8 procent av befolkningen över 12 år fått två doser vaccin, medan 5,6 procent har fått en tredje dos.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

ANDRA LÄSER