Ingå måste förnya avtalet om skolmat och städning

Nytt avtal. Bland annat tillagningen av kring 750 portioner mat hör till det som ska konkurrensutsättas på nytt i Ingå.
Mira Strandberg
13.01.2020 07:00
Serviceproducenten Sodexo vill inte använda de två optionsår som ingår i avtalet om att sköta Ingå kommuns mat- och städtjänster. Orsaken är att företaget har haft svårt att få verksamheten i Ingå lönsam. Det betyder att kommunen nu måste söka en lösning för mat- och städservicen genom en ny konkurrensutsättning. Det nuvarande avtalet med Sodexo löper ut i november.
Genom en ny konkurrensutsättning definieras kriterierna för tjänsterna. Då kan kommunen också beakta fullmäktiges beslut från december, där ledamöterna beslutade att kommunen i mån av möjlighet ska gynna närproducerade produkter i sina upphandlingar. Beslutet var ett svar på en fullmäktigemotion som lämnats in i maj 2018 om upphandling av ansvarsfull, närproducerad och hållbar mat. Motionen undertecknades då av alla 27 ledamöter i fullmäktige.
I det nuvarande avtalet om matservicen ingår inga kriterier om närproducerad mat. Ett förnyat avtal om mat- och städservicen i kommunen kan leda till att tjänsterna blir dyrare för kommunen. Härnäst ska tekniska nämnden bereda konkurrensutsättningen, som ska godkännas av kommunstyrelsen.
Tjänstehelheten gäller matlagning i fyra skolor, tre daghem och serviceboendet Lönneberga. Dessutom ingår städningen av kommunala fastigheter.

ANDRA LÄSER