Stöd till föreningar med ungdomsverksamhet

29 föreningar med ungdomsverksamhet får ekonomiskt stöd av Raseborgs stad.

Ungdomsbyrån har totalt 40 000 euro reserverat i sin budget för understöd. Av den summan går 1 000 euro till det årliga ungdomspriset. Redan i januari beslöt fritidsnämnden att 12 000 euro av den budgeterade summan fördelas till 11 föreningar som ansökt om understöd för sina föreningshus.

Resterande 27 000 euro fördelas nu på de föreningar som ansökt om understöd för ungdomsverksamhet. Tiden att lämna in ansökningar gick ut den 31 mars. Fritidsnämnden möttes förra veckan och slog då fast hur de sista stödpengarna skulle fördelas.

ANDRA LÄSER