Attendo betalar 180 000 euro för fel

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har godkänt att 60 procent av en summa på 180 000 euro ska betalas till äldre som bor i Villa Pentby i Karis och Villa Stella i Ekenäs.

Gjorde fel. Vårdbolaget Attendo har periodvis haft för litet personal både i Villa Pentby i Karis och i Villa Stella i Ekenäs (bilden). Raseborg reklamerade och Attendo återbetalar nu 180 000 euro till staden.
12.04.2019 17:00
Staden Raseborg köper serviceboendeplatser av vårdbolaget Attendo i både Karis och Ekenäs. Staden och Attendo har kommit överens om personaldimensioneringen, men Attendo har fallerat. Det har framkommit i stadens kontroller i fjol och i år.
På grund av att Attendo inte följt avtalet måste bolaget nu ersätta staden med 180 000 euro. För brister i personaldimensioneringen på Villa Pentby i Karis betalar Attendo 168 000 euro och för bristerna på Villa Stella 12 000.
Social- och hälsovårdsnämnden har bestämt att 60 procent av pengarna återbetalas till seniorerna som bodde på serviceboendena då personaldimensioneringen var för låg.
Resten av summan är stadens andel och utgör kompensation för administrativt extra jobb.

Kollar regelbundet

Staden kontrollerar personaldimensioneringen regelbundet, var tredje vecka. Det var vid kontroller sommaren 2018 som det framgick att det brast i dimensioneringen i Villa Pentby i Karis.
Under perioden 28 maj till 19 augusti i fjol varierade personaldimensioneringen från 0,5 till 0,58 trots att den i medeltal inte får underskrida 0,6 vårdare per invånare under en tre veckors period. Under en enskild vecka får den vara 0,57 som lägst. De som bodde här under den tiden ersätts nu med 500 euro per månad.
I Villa Stella i Ekenäs underskreds personaldimensioneringen i februari i år, närmare bestämt mellan den 4 och 24 februari. Då var dimensioneringen nere i 0,58 mot avtalade 0,61–0,65. Ersättningen till de boende blir drygt 400 euro.

ANDRA LÄSER