293 nya coronafall – nya infektioner konstateras särskilt bland 15–30-åringar

Den smittsamma deltavarianten ökar kraftigt inom Nyland och är just nu den vanligaste virusvarianten i Finland.

Incidensen i landet är för tillfället 48,1.
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 293 nya coronafall på lördagen. Det innebär att totalt 97 944 personer testat positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 48,1. Under de föregående 14 dagarna var den nationella incidensen 20,6.
Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är 79, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 57,5, Vasa sjukvårdsdistrikt 10 och på Åland 6,6.
Incidensen är högst, 94, i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Endast ett av landets sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, har incidensen 0,0.

Coronafallen ökar bland 15-30–åringar

Den smittsamma deltavarianten utgör för tillfället över 80 procent av fallen i Finland, uppgav Institutet för hälsa och välfärd till SPT på fredagen.
Coronavirusinfektioner och särskilt deltavarianten ökar kraftigt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).
– Nya infektioner har konstaterats särskilt bland 15–30-åringar, vars ökade smittmängder i stor utsträckning förklarar den ökning som observerats i den totala mängden. Infektionerna har spridit sig framför allt under bar- och festkvällar bland unga och i bakgrunden finns också smittor från fotbolls-EM, säger Asko Järvinen, överläkare inom infektionssjukdomar på HUS, i ett pressmeddelande.
Järvinen uppmanar unga att aktivt söka sig till coronatest även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion. Också alla sociala sammankomster bör undvikas om man har symtom.
Järvinen påminner om att nästan alla kommuner inom Nyland vaccinerar ungdomar över 16 år och att man bör boka en tid för coronavaccination, även om det inte genast finns någon ledig vaccinationstid.
I de åldersgrupper som redan vaccinerats har det förekommit få coronafall.
Spridningen av deltavarianten syns också i ökningen av antalet coronafall i Östra Nyland. Östra Nyland övergick i torsdags från basnivå till accelerationsfasen. Om situationen forsätter kan en skärpning av de regionala begränsningarna för sammankomster bli aktuell, meddelar HUS.

Över 60 procent vaccinerade

För tillfället vårdas 42 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 8 av dem behöver intensivvård.
Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags har totalt 976 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.
Sammanlagt 3 440 351 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar 61,6 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 275 328, eller 22,9 procent av befolkningen, fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER