Nya jouren kommer ha endast en läkare

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde gick i torsdags igenom hur Raseborgs sjukhus profil kommer se ut från den 1 oktober då samjouren stänger.

Raseborgs sjukhus nya profil träder i kraft den 1 oktober. Då stänger samjouren, i stället inrättas en primärvårdsjour dygnet runt med endast en läkare på plats. Någon bakjour finns inte.
Johanna Lemström
31.08.2020 15:30
I stället för samjour inrättas en primärvårdsjour som är öppen dygnet runt och bemannad med endast en läkare, någon bakjour finns inte.
VNS-nämnden konstaterade att den låga beredskapsnivån dygnet runt vid sjukhuset från oktober innebär att de nuvarande beredskapsplanerna för regionen snabbt måste korrigeras så att de motsvarar den verkliga situationen.
Nämnden förutsätter därför att den till sitt nästa möte den 8 oktober från HUS ledning får en redogörelse för hur beredskapen ska tryggas. Nämnden kräver också en redogörelse över ordnandet av den prehospitala akutsjukvården i Västnyland från oktober.
Dessutom betonar nämnden, ännu en gång, att förändringarna vid sjukhuset inte får höja kostnadsnivån för de västnyländska kommunerna. HUS bör av samtliga medlemskommuner uppbära samma summa per capita för prehospital akutsjukvård, påpekar nämnden.

ANDRA LÄSER