Back på Pojo Sports ansökan

Föreningen Pojo Sport hade anhållit om 30 000 euro för att säkerställa en tillräcklig kapacitet för snöproduktion med snökanon. Raseborgs fritidsnämnd beslöt i torsdags att bidraget inte beviljas.

Föreningen Pojo Sport som driver verksamheten vid Påminne i Åminnefors fick back på sin ansökan om ett specialbidrag från staden. Det beslöt Raseborgs fritidsnämnd förra veckan.

Nämnden konstaterade att det i rådande ekonomiska situation inte finns anslag för specialbidrag i årets budget och inte heller för anskaffning av en snökanon i nästa års budget.

Föreningen vädjade om specialbidraget för att garantera sina inkomster och gardera sig mot vinterns korta köldperioder.

Påminne fungerar helt på talkobasis. Bolaget Påminne Ab som ansvarar för idrottscentrets operativa verksamhet ägs till 100 procent av Pojo Sport. Verksamheten i Påminne innefattar dels idrottshallen, dels skidbacken jämte skiduthyrning och café samt sommartid backbilar och utförsåkning med cyklar.

Downhillcykling är den senaste nyheten vid Påminne.

ANDRA LÄSER