Stort behov av smittspårare – myndigheterna erbjuder gratis nätkurs öppen för alla

Institutet för hälsa och välfärd kräver inga förkunskaper av de som vill bli smittspårare.

Det ökade antalet fall av coronasmitta har lett till ett ökat behov av smittspårare.
SPT
15.03.2021 13:22
Kursen i smittspårning ordnas på distans av Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet. Kursen erbjuds endast på finska, är cirka 27 timmar lång och gratis. Deltagarna kan avlägga kursen i egen takt fram till slutet av maj.
Kursen är öppen för alla om än främst avsedd som fortbildning för personal inom social- och hälsovården samt studerande inom branschen.
Kursen inkluderar utbildning bland annat i hur coronaviruset smittar, intervjuteknik och lagstiftning.
Den ger inga studiepoäng. De som avlagt kursen kan arbeta som smittspårare inom kommunerna.
Enligt utbildningsanordnarna har det ökade antalet smittfall lett till ett ökat behov av smittspårare och intresset för kursen, som lanserades under hösten, har varit stort.
Hittills har närmare 4 000 personer gått kursen.

ANDRA LÄSER