Raseborg kan ajournera kvällens fullmäktigemöte

Kvällens fullmäktigemöte i Raseborg skjuts med största sannolikhet fram. Orsaken är att alla ledamöter inför mötet inte fått handlingarna med posten.

Posten med handlingar inför kvällens fullmäktigemöte i Raseborg har inte gått fram till alla. Därför skjuts mötet antagligen fram.
16.09.2019 11:36 UPPDATERAD 16.09.2019 12:34
Stadsfullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg (SDP) skulle ha fört ordet på fullmäktigemötet i kväll. Han kommer nu att öppna mötet och konstatera att det funnits brister i utskicket av handlingarna och att mötet därför måste ajourneras, säger han.
– Handlingarna har skickats med post förra veckans tisdag och de har ännu inte levererats. Eftersom Posten inte levererat dem inom avtalad tid måste mötet flyttas fram, säger Heimberg.
Avtalad tid är normal postgång, det vill säga tre dagar, konstaterar han.

Pappersfritt är målet

Alla ledamöter har visserligen fått kallelse till mötet elektroniskt, så såtillvida är mötet lagenligt sammankallat, konstaterar Heimberg.
– Problemet är att det finns ledamöter som inte likvärdigt fått tillgång till allt material. Postgången är en orsak, en annan att ersättare inte har tillgång till stadens interna system. Därför kan de inte sätta sig in i alla bilagor, för allt finns inte på stadens öppna hemsida.
Det är inte minst en fråga om lika behandling av alla.
– Under rådande premisser har vi inte förutsättningar att hålla ett möte i kväll.
Fullmäktige har redan i fjol fattat beslut om att gå in för en pappersfri möteskultur.
– Problemen inför kvällens möte kanske sätter fart på det, säger Heimberg.
Men fram till dess gäller leverans av handlingar med så kallad snigelpost.

Ska kräva ersättningar

Sjabblet kommer inte gå Posten obemärkt förbi:
– Vi kommer att kräva Posten på ersättningar. Det kostar staden en hel del att blåsa av ett möte. Ledamöterna ska ha arvoden och kilometerersättningar trots allt.
Det räcker med att en ledamot i ett sådant här fall kräver att stadsfullmäktiges möte ställs in, så verkställs det.
– Och det här mötet måste ajourneras, det finns grund för besvär i annat fall. Men ajourneringen kan inte göras på förhand, utan måste göras på plats, annars kan även det vara besvärsgrund, säger Heimberg.
Nästa fullmäktigemöte kan hållas tidigast om en vecka, den 23 september, förutsatt att det passar in i stadsstyrelsens schema.

ANDRA LÄSER