Trafikskyddet: Bakljuset saknas oftare på cykeln än framljuset

Färre cyklister använder baklykta än framlykta, framgår av Trafikskyddets uppföljningsundersökning. Cykellyktorna behövs både på mörka stigar och på upplysta gator.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
19.09.2022 09:47 UPPDATERAD 20.09.2022 11:37
Hösten med sina mörka kvällar är här och Trafikskyddet påminner därför om att det blir allt viktigare att se och synas av andra i trafiken. I ett pressmeddelande på måndagen tar Trafikskyddet också fasta på att en egen uppföljningsundersökning visar att det är flera cyklister som använder baklykta än framlykta.
”Av de över 5500 cyklister som observerades använde 68 procent framlykta och 59 procent baklykta”, skriver Trafikskyddet.
Att använda baklykta när omständigheterna så kräver blev obligatoriskt när vägtrafiklagen förnyades 2020, konstaterar Trafikskyddet som även uppger att användningen av baklykta har blivit vanligare efter lagändringen.
— På några år har baklyktor tagits i bruk relativt bra, men man möter fortfarande på cyklister som cyklar i mörker, säger Trafikskyddets kontaktchef Leena Piippa i pressmeddelandet.
Nästan alla (93 procent) som svarade på Trafikskyddets enkät visste att cykeln ska ha en framlykta vid mörker och skymning. Något färre, nästan nio av tio (89 procent), kände till att baklyktan var obligatoriskt.
— Finländarna vet alltså att lyktorna måste användas, men trots detta har inte alla av någon anledning tagit dem i bruk, säger Piippa.
Trafikskyddet betonar att lyktor behövs inte bara behövs på mörka skogsstigar utan också i städer även om gatorna har belysning.
— Fastän cyklisten själv ser bra framför sig betyder det inte att andra ser honom eller henne. En cyklist som använder lyktor är lättare att upptäcka på längre avstånd, vilket hjälper andra att förutse trafiken och gör trafiken smidigare. Lyktor behövs också i tätorter där variationer mellan gatubelysning och skugga försvårar synligheten, säger Leena Piippa.

ANDRA LÄSER